torsdag 31 mars 2016

Mer Nordea

Jag har regelbundet de senaste tretton åren köpt aktier i Nordea till väldigt varierande priser och jag har flera gånger i efterhand noterat att jag betalat mycket mer än jag skulle ha gjort. Nu har jag köpt 500 aktier till för 77,616 kronor per aktie. Det här är efter att utdelningen avskiljts så det kommer inte hjälpa min utdelning i år, men från och med 2017 hoppas jag det ger mig cirka 2 500 kronor per år i utdelning. Det är 40% av min bostadskostnad i en månad så jag har köpt mig knappa två veckors hyra per år.

Inköpspriser per aktie har varit

200346,40
200683,25
200919,60 (nyemission)
200968,66
2015106,37
201677,62 (det här köpet)
Oavsett hur det här går på sikt så kommer det inte vara mitt sämsta Nordeaköp.

måndag 28 mars 2016

Risken med förvaltade aktier (Avanza, Nordnet, andra banker...)

En sak man sällan tänker på när man handlar med aktier, eller äger aktier, är att man inte har dem i handen. Det här är den sak jag har funderat över - vad händer om Avanza eller Nordnet går i konkurs? Visst känns det osannolikt men se hur det gick med Sven Hagströmers andra bank, HQ Bank. Den är nu borta och vem som fick stå för räkningarna vet jag inte.

Skyddet är i flera nivåer. Först får man skilja på kontanter och värdepapper.

Kontanter

Kontanter i en värdepappersdepå kan vara skyddade av insättningsgarantin på 100 000 euro, men det är inte säkert. De flesta, men inte alla, kunder hos Avanza har det skyddet, medan jag tror alla hos Nordnet har det.

Värdepapper

För värdepapper beror det på var de är förvarade. Om de är registrerade direkt i ditt namn (tänk aktiebrev i ett en bankbox) så är de dina oavsett vad som händer med banken. Om banken däremot förvarar alla aktier i en klump (vilket gäller både Avanza och Nordnet) så gäller det att de separerat dem från sina egna pengar. Annars får man förlita sig på att lagen om investerarskydd (1999:158) som täcker maximalt 250 000 kronor per bank.

Så lagen ger en försäkring på 250 000 kronor. Det är inte mycket alls om man är någonstans halvvägs till ekonomiskt oberoende. Om ekonomiskt oberoende är 3 miljoner eller 10 miljoner vet jag inte men det är absolut inte 250 000 kronor.

Alla seriösa banker separerar investerarnas pengar från bankens pengar, men om vi antar det värsta så skulle en bank i panik kunna blanda ihop allt. Det är en risk.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är ett specialfall här. Eftersom jag inte har någon själv har jag inte grävt speciellt djupt, men det centrala här är att har man aktier i en kapitalförsäkring så äger man inte aktierna. Man har rätt att styra förvaltningen av sin egen kapitalförsäkring, men det är inte dina aktier utan de tillhör formellt försäkringsbolaget. Skulle försäkringsbolaget (alla banker har ett försäkringsbolag som har hand om kapitalförsäkringarna) gå i konkurs så får man inte tillbaka alla pengarna, utan man får istället dela på det som blir över efter att skatter och andra viktiga skulder är betalda.

Utländska aktier

Utländska aktier är ännu ett specialfall. Tar vi Avanza som exempel så är Avanzas amerikanska aktier registrerade som ägda av "Avanza Bank Clients Holdings" hos Merrill Lynch (se Försenad utländsk utdelning hos Avanza). Vad händer då om Merrill Lynch går i konkurs? Eller Avanza? Aktierna står inte i mitt namn så hur ska jag kunna hävda att några av dem är mina? Nu har USA liknande lagar och regler som Sverige så att så länge aktierna är ordentligt separerade från bankernas egna pengar så kommer man (så småningom) få ut dem. Risken är att de inte är ordentligt separerade.

Jag vet inte hur det är med aktier i Norge, Tyskland, Sydafrika, Malaysia eller på andra ställen. Kanske en fråga för Gustav.

Svar från bankerna

Jag ställde lite direkta frågor till både Nordnet och Avanza för att få en känsla för hur seriöst de tar den här risken.

K.B. på Nordnet skrev 2016-03-04:

Vi tillämpar en s.k. separationsrätt - om Nordnet skulle gå i konkurs skulle du fortfarande vara ägare av innehaven på din depå, då de är separerade från våra tillgångar. Värdepapper som är förvarade hos en depåbank (ex. amerikanska värdepapper) ska också tillämpas enligt samma princip. Skulle depåbanken gå i konkurs kan det däremot ta längre tid (månader) tills man kan få ut aktierna - det är konkursförvaltaren av depåbanken som skulle avgöra det här.

Nordiska värdepapper förvaras hos Euroclear i Nordnets namn. Vi skriver, som sagt, enligt lag ifrån dina tillgångar med våra. Dina aktier finns alltså inte med i Nordnets balansräkning. Vid konkurs för Nordnet skulle du alltså fortfarande vara ägare för dina värdepapper. Dessutom har vi insättningsgarantin (gäller likvider på kontot) som skyddar upp till 100 000 EUR.

Du kan läsa mer om säkerheten här: https://www.nordnet.se/footer/tryggt-sparande.html
och senare 2016-03-10:
Enligt mina kollegor ska vår depåbanks konkurs, samtidigt som vi går i konkurs, inte påverka separationsrätten. Dessutom har du något som heter "investerarskyddet". Det innebär att om vi, mot all förmodan, skulle gå i konkurs och att vi, mot all förmodan, inte hållit vår separationsrätt, så går investerarskyddet in och täcker 250 000 SEK av dina värdepapper.

C. på Avanza skrev 2016-03-08:

Dina värdepapper i som du har på aktie- och fondkonto samt investeringssparkonto särredovisas tillsammans med övriga kunders innehav på ett förvaltarkonto hos Euroclear Sweden i Avanzas namn och ditt innehav registreras på din depå. Fonder är i sin tur förvaltarregistrerade hos respektive fondbolag. Optioner registreras hos OM i ditt eget namn. Att värdepappren särredovisas på ett förvaltarkonto innebär att de inte blandas ihop med Avanzas övriga tillgångar. I händelse av en konkurs har du som kund så kallad separationsrätt och alltså rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet.
och om utländska aktier:
Ditt innehav är förvaltarregistrerade på ett särskilt konto hos det utländska institutet.
Om det utländska institutet skulle gå i konkurs så är med andra ord de aktier som är förvaltarregistrerade i Avanzas namn avskilda från institutets egna medel precis på samma sätt som i Sverige. 
och 2016-03-10:
I den osannlika händelse att båda instiuteten går i omkull kommer samma sak, som tidigare beskrivet, hända då värdepapprena är avskilda från bankens egna tillgångar oavsett vilken marknadsplats värdepapprena är registrerade på. 

Andra risker

För att skrämmas lite mer. Risker utanför de rent finansiella riskerna, utan inbördes ordning.
 • Du kan förlora kontrollen över ditt konto för att du gör ett misstag eller är offer för ett bedrägeri.
 • Banken kan bli hackad och tappa kontrollen över sina kunders pengar.
 • Bankens datorsystem kan krascha på ett sånt sätt att de glömmer bort vilka aktier som tillhör vilken kund.
 • Staten kan konfiskera alla aktier efter ett val eller revolution.
 • Utländska stater kan konfiskera alla aktier.
 • Utländska stater kan utsättas för sanktioner som gör det omöjligt att få loss pengar.
 • Skatter och lagar kan införas som gör aktierna omöjliga att sälja.
Jag tror inget ovan är speciellt sannolikt men inget är heller omöjligt.

fredag 25 mars 2016

Utdelning från Castellum (glad påsk!)

Så kom till sist den första utdelningen i Castellum. För några månader sedan köpte jag totalt 600 aktier i två omgångar (december och januari) med avsikt att ha en fot i fastighetsbranschen. Den foten sparkar nu kronor till mig.

600 aktier gav totalt 2 940 kronor (4,90 kronor styck). Det täcker en halv hyra i mars och mina utdelningar för 2016 är nu över 5 000 kronor. Samma tid förra året hade inget företag gett mig utdelning så hitintills ser 2016 bra ut.

Under veckan rasade också börskursen för Nordea så jag antar att vi precis passerade datumet där utdelningen avskiljs. Efter NCCs indragna/krympta/förändrade utdelning så är Nordea min överlägset största utdelare så det kommer bli pengar till resten av marshyran och dessutom en hel del över nästa vecka.

Glad påsk!

onsdag 23 mars 2016

Källskatten i en ISK löste sig det här året

Det pratas en del om att man ska undvika utländska utdelningsaktier i en ISK eftersom man bara kan kvitta några hundra kronor av källskatten om man har underskott av kapital. Istället rekommenderas kapitalförsäkringar eftersom bankförsäkringsbolagen sällan har underskott av kapital så de kan kvitta utan problem även om det tar något år extra.

Med deklarationen tillgänglig och Skatteverkets preliminära skatteuträkning analyserad så vet jag nu att jag klarade mig. Det fanns tillräckligt mycket överskott på kapital för att källskatten skulle kunna kvittas mot mina andra kapitalskatter. Med andra ord så behövde jag bara betala en skatt (schablonskatten) på utdelningarna från USA. Det verkar dessutom finnas tillräckligt med marginal för att jag utan oro ska kunna köpa fler utländska aktier så ni får se mig fortsätta använda en ISK för det.

tisdag 22 mars 2016

"Ej marknadsnoterad" - mer skatt på Irakfonden

Mina FMG Iraq Fund A10-andelar fortsätter gäcka mig. De räknades tydligen som "ej marknadsnoterade" och då får man inte kvitta förlusten rakt av mot kapitalvinster (har jag precis lärt mig).

Enligt Skatteverket så krävs för marknadsnotering:

 1. avsikten ska vara att aktierna ska vara varaktigt noterade
 2. noteringarna ska avse omsättning till exempel avslut eller inlösen, som normalt förekommer minst en gång var tionde dag, och
 3. det ska finnas en bank, fondkommissionär, market maker eller annan som kan hålla noteringarna allmänt tillgängliga och ombesörjer att dessa bevaras intill utgången av sjätte året efter noteringsåret.

De här fondandelarna handlades en gång i månaden, eller det var i alla fall vad de påstod, och därmed var de inte "marknadsnoterade". Det här förklarar en annan sak som hände med dem som jag hade tänkt berätta om men inte hunnit med.

Avanza ändrar försäljningspriset

I "In i Irak och ut igen - en studie i en ickelikvid fond" berättade jag att jag fått en väldigt låg säljkurs när jag sålde mina andelar i FMG Iraq Fund A10 USD. När det officiella priset för augusti dök upp i slutet av september så var det mycket högre. "Underligt" tyckte jag och skickade iväg en fråga till Avanza. De tittade på allt och sa att det såg konstigt ut, men att de skulle försöka justera så att jag fick det officiella priset när väl papperen dök upp. De varnade dock för att det kunde ta några månader (det tog cirka sex månader).

Jag var förvånad över att Avanza var så hjälpsamma. Även om det är en liten summa för dem (ett par hundra kronor) så blir man inte framgångsrik mäklare/bank genom att vara överdrivet generös. Jag trodde att det var för att jag är en bra kund (13 år!) men nu undrar jag om det beror på att för frekvent handel ändrar klassificeringen på fonden vilket skulle komplicera livet för Avanza och kanske göra Finansinspektionen upprörda så min affär kunde helt enkelt inte få ha hänt.

I alla fall, förlusten minskade till 500 kronor men kvittades sedan bara till ca 70%. Så ett steg fram följt av ett steg tillbaka.

söndag 20 mars 2016

Ökad press på återinvestering

I takt med att utdelningarna ramlar in så ökar pressen att återinvestera. Återinvestering, att använda utdelningspengar till öka andelarna i företag som man tror på, är en viktig del av långsiktig investering. Utan det så minskar avkastningen betydligt.

Som vid varje köp så gäller det dock att köpa företagsandelar till rätt pris och priserna känns ännu inte helt rätt. Jag hade förhoppningar vid nedgången i början av året men nu är vi tillbaka vid samma nivåer som för ett drygt år sedan och om det var dyrt då tror jag det fortfarande är dyrt.

Men vad vet jag om priser på aktier. Kanske blir det aldrig lägre priser så att nu är det bästa tillfälle jag får. Jag vet inte och ingen annan vet heller. Det här är en av anledningarna till att månadssparande i indexfonder är så bekvämt och det man ska rekommendera alla som inte finner nöje i att själv välja bolag.

Jag tittar på rätt många bolag. 3M ser trevligt ut, Boston Pizza har det skrivits om en del, Heba för hyresrätter (om nu räntan stannar låg många år till), H&M om det blir ett prisfall där, ABB för mer kraftenergi, eller Fortum för att folk är så långsiktigt deprimerade där att jag tror det finns större chans till positiv överraskning än negativ. Sedan finns det en del bolag som Kinder Morgan och Ratos som helt enkelt tappat i popularitet och kan vara billiga just nu. Jag väntar också på att en del mellanstora bolag ska gå ner i pris såsom IT-bolaget Addnode. Autoliv satsar på mer bilautomatik vilket oavsett lönsamhet är ett område jag finner spännande. Säkerhetsbolag och spelbolag är också intressant branscher där jag inte har några aktier, men både Loomis, Unibet och Betsson verkar för dyra med tanke på riskerna. Jag var väldigt nära att köpa Mekonomen men nu har priset gått upp 30% så det är inte aktuellt längre. Borde jag kanske investera i de som har hand om mina pengar, Nordnet och Avanza? Det vore inte helt dumt, men återigen, är de inte lite dyra?

Så här snurrar mina tankar, fast med ännu fler bolag. Bolag som Microsoft, Assa Abloy, American Electric Power Company, Berkshire Hathaway, Enea, LyondellBasell, Honeywell, National Presto, Clas Ohlson och så vidare. Hur sjutton ska man bestämma sig?

För spekulation så är det dessutom några uppköp på gång i Norden just nu där priset verkar ligga onödigt lågt jämfört med utköpspriset. Lite sugen på att spekulera, men kommer inte göra det.

Hur gör ni när allt är lika attraktivt eller oattraktivt och måste bestämma er för en?

onsdag 16 mars 2016

100 + 2 - 62

Ibland handlar jag för kontanter och det resulterar i mynt i fickorna som det sedan är svårt att bli av med på ett smidigt sätt. Idag så kom dock rekordet i pinsamhet. Jag köpte mat för 62 kronor, sträckte fram en hundralapp, och efter att snabbt känt efter i fickan, två enkronor. En chans att bli lite lättare.

Flickan bakom kassan stirrar på de två kronorna jag gett henne, på kassaapparaten som säger "38 kronor i växel" och tittar bedjande på sin kollega. Kollegan tittar tillbaka utan att förstå problemet. Ett par långa sekunder senare ramlar polletten ner och kollegan tar kronorna ur flickans hand, rycker åt sig två tjugor ur kassan och ger dem snabbt till mig.

Så... fick jag precis en oerfaren flicka idiotförklarad? Upptäckte jag precis nivån på den svenska grundskolan? Skulle jag tagit tillbaka mina mynt när hon inte förstod dem?

söndag 13 mars 2016

Kloka ord från Warren Buffett även i årsbrev 2015

Warren Buffett fortsätter att vara en av mina favoritpersoner. Hans långsiktighet, förmåga att få det bästa av de han jobbar med, hans sparsamhet och hans sunda syn på världen, allt bidrar till att jag värderar det han säger lite högre än vad jag värderar många andras ord.

Varje år skriver Buffett ett brev till aktieägarna där han kommenterar det senaste året och den kommande tiden. Brevet om 2015 publicerade han för några veckor sedan och här är mina utvalda delar ur det. Det här är en svenskspråkig blogg men citaten är på engelska och för det ber jag om ursäkt. Jag litar bara inte på att jag kan översätta och behålla de exakta betydelserna. Fetstil och länkar är mina tillägg.

Optimism

Som vanligt inleds brevet med en återblick där han konstaterar att Berkshire Hathaway fortsätter en stadig resa uppåt (ca 6% större än året innan) och att värdet per aktie ökat från 19 dollar till drygt 155 000 dollar sedan han började för drygt 50 år sedan, följt av en diskussion om "bokfört värde" och "underliggande värde". Precis som vanligt.

Han uppvisar även, också det som vanligt, en stark optimism för framtiden och tror att USA kommer övervinna de problem landet möter. Han vill också poängtera att personliga motgångar till trots, så har alla ständigt bättre levnadsstandard. Effektivisering, nedläggningar, allt leder i längden till en större kaka för alla att dela på.

The good news, however, is that even members of the “losing” sides will almost certainly enjoy – as they should – far more goods and services in the future than they have in the past. [...] My parents, when young, could not envision a television set, nor did I, in my 50s, think I needed a personal computer. [...] I now spend ten hours a week playing bridge online. [...] (I’m not ready for Tinder, however.)
Warren Buffett 2016

Det här är ett beskt pillar att svälja om man precis sett sin arbetsplats bli nedlagd men det är nog sant.

Förvillande besked från företagsledningar

I åsbrevet finns också den del om EBITDA ("vinst" om man bortser från allt som minskar vinsten) och "engångskostnader", något som jag själv har starka åsikter om. Han brukar ofta prata om goodwill och hur dumt det är att skriva ner den om företaget man köpt inte blivit sämre, och han att vill att man ska tolka det som en engångskostnad som inte betyder något, men att han själv inser hur dumt det är att säga så med tanke på att det är precis vad företagsledare brukar säga.

When CEOs or investment bankers tout pre-depreciation figures such as EBITDA as a valuation guide, watch their noses lengthen while they speak.
Warren Buffett 2016

Ödmjukhet

Han är som alltid ödmjuk om sina misstag. En del visar sig senare bli rätt bra, men han backar inte för att han gör och har gjort felbedömningar. Det är väl det självförtroende man får av att veta att han är oberoende från andras bedömningar. Tyvärr är inte jag där än så jag misstänker att min egen öppenhet om misstag (det är av de man lär sig ju!) inte varit till någon hjälp.
I was wrong in my evaluation of the economic dynamics of the company or the industry in which it operates, and we are now paying the price for my misjudgments. At other times, I stumbled in evaluating either the fidelity or the ability of incumbent managers or ones I later appointed. I will commit more errors; you can count on that. If we luck out, they will occur at our smaller operations.
Warren Buffett 2016

Duracell

Jag hade missat att han köpt Duracell - är det batterier som lockar eller kaniner? Om Duracell är stora på moderna batterier så kan det vara en bra satsning på framtiden för vi kräver att nästan allt vi har ska ha elektronik eller motorer som fungerar utan sladd. Tyvärr så köpte han Duracell av Procter & Gamble, bolaget jag har aktier i, och där jag trodde att jag ägde en del kaniner. Tydligen gör jag inte det.

Earnings from [manufacturing operations] should grow substantially in 2016 as Duracell and Precision Castparts enter the fold.
Warren Buffett 2016

Klimatförändringar

Liksom de flesta som har lite distans till sin egen plånbok så visar Buffett en insikt att något måste göras när det gäller människans påverkan på klimatet. För att inte bli anklagad för att förvränga hans ord så inkluderar jag här hela stycket:
It seems highly likely to me that climate change poses a major problem for the planet. I say “highly likely” rather than “certain” because I have no scientific aptitude and remember well the dire predictions of most “experts” about Y2K. It would be foolish, however, for me or anyone to demand 100% proof of huge forthcoming damage to the world if that outcome seemed at all possible and if prompt action had even a small chance of thwarting the danger.

This issue bears a similarity to Pascal’s Wager on the Existence of God. Pascal, it may be recalled, argued that if there were only a tiny probability that God truly existed, it made sense to behave as if He did because the rewards could be infinite whereas the lack of belief risked eternal misery. Likewise, if there is only a 1% chance the planet is heading toward a truly major disaster and delay means passing a point of no return, inaction now is foolhardy. Call this Noah’s Law: If an ark may be essential for survival, begin building it today, no matter how cloudless the skies appear

Warren Buffett 2016

Många personer är inte bättre

Notera att Berkshire Hathaways huvudkontor består av 25 personer. Jag vet betydligt mindre bolag som har huvudkontor som är mycket större än det. Just i år är han nöjd med att det är exakt samma 25 personer som förra året. Det säger nog en del om den lojalitet han får från sin personal. Jag tror att han är en bra chef.

In 2015, no one joined us, no one left. And the odds are good that you will see a photo of the same 25 next year.

Can you imagine another very large company – we employ 361,270 people worldwide – enjoying that kind of employment stability at headquarters? At Berkshire we have hired some wonderful people – and they have stayed with us. Moreover, no one is hired unless he or she is truly needed. That’s why you’ve never read about “restructuring” charges at Berkshire

Warren Buffett 2016

Webcast!

För första gången kan man se Berkshire Hathaway-stämman utan att vara bland de 40 000 personer som är på plats. Enligt Warren Buffett för att alla ska få en chans att se huruvida han och Munger har blivit gaggiga eller inte. Det vore skoj att se trots att jag inte äger en enda aktie. Företaget passar inte in i min strategi med utdelningsaktier, men det kliar att köpa bara en liten post. Fast gör jag det så går de väl och dör eller något.

To view the meeting, simply go to https://finance.yahoo.com/brklivestream at 9 a.m. Central Daylight Time on Saturday, April 30th. The Yahoo! webcast will begin with a half hour of interviews with managers, directors and shareholders. Then, at 9:30, Charlie and I will commence answering questions.

[...]

Charlie is 92, and I am 85. If we were partners with you in a small business, and were charged with running the place, you would want to look in occasionally to make sure we hadn’t drifted off into la-la land. Shareholders, in contrast, should not need to come to Omaha to monitor how we look and sound. (In making your evaluation, be kind: Allow for the fact that we didn’t look that impressive when we were at our best.)

Warren Buffett 2016

För oss blir det klockan 4 på eftermiddagen på valborgsmässoafton. Får se hur det går för nyfiken är jag, och jag tror det blir fler än jag som kommer koppla upp mig då.

Någon av de som läser det här som funderar på samma sak?

fredag 11 mars 2016

Årets andra utdelning: Johnson & Johnson

En snabb rapport från utdelningsfronten.

Mina agenter försökte skicka över $150 från Johnson & Johnson men $22,5 fastnade hos den amerikanska skattekontrollen och någon verkar sedan bytt ut alla gröna dollar mot färgglada svenska kronor. 1 267,29 kronor före skatt ($0,75 dollar per aktie * 200 aktier * 8,4486 kronor/dollar) blev knappt 1 100 kronor efter ett källskatteavdrag på 190,09 kronor.

Det här är 0,05% mer än för tre månader sedan då dollarn blivit en aning dyrare. Som vanligt så hoppas jag på att få tillbaka källskatten nästa år eftersom jag redan betalar schablonskatt och en skatt per inkomst räcker gott och väl.

Samma tid förra året hade jag fått 0 kronor i utdelning. Nu är jag redan uppe i tvåtusen. Inte nog för att leva på riktigt än.

edit: 200 aktier, inte 150. Det var fredag...

onsdag 9 mars 2016

Utdelningsaktier jämfört med aktier som inte delar ut - på lång sikt

En del företag delar ut delar av sin vinst till ägarna (utdelning), medan andra behåller pengarna i företaget. Som Gottodix skriver i ett inlägg så ska avkastningen från aktier inte påverkas av vad företaget väljer. Om företaget behåller vinsten själv så går helt enkelt priset upp istället och man kan skaffa sig en "utdelning" genom att sälja några aktier.

Så om det inte spelar någon roll om företaget delar ut pengar eller inte, varför tycker jag, och många andra, om företag med utdelning?

 • Utdelningar är ärliga: Det går att manipulera fram pappersvinster i företag men det är svårare att manipulera fram kontanter, i alla fall i längden.
 • Utdelningar ger automatiskt en chans att balansera om. Man frigör automatiskt kontanter och kan sedan välja vad som ska förstärkas eller inte.
 • Utdelningar påverkas inte av Mr. Market. Rent hypotetiskt kan Mr. Market bestämma att en aktie är värdelös eller inte går att sälja och behöver man då kontanter kan man tvingas att göra riktigt dåliga affärer.
 • Företagsledningar med för mycket kontanter gör idiotiska affärer (se Vattenfalls köp av Nuon). De mår bra av att befrias från trycket att använda gigantiska kassor.
 • Man behöver inte minska sin ägandeandel för att finansiera sitt leverne.
 • Man behöver inte betala courtage för att få loss pengar.

Andra sidan då? Företag som delar ut för stor del av sin vinst, eller delar ut pengar fast de behöver dem själva kan skada företagen. Jag bedömer att det är relativt ovanligt, och vinstpengarna är inte den enda finansieringskälla som företag har.

Ett bättre argument mot att förlita sig på utdelningar är att företag då och då ställer in utdelningen för att de har problem. Då kan det flödet minska till noll. Man kan minska den risken genom att diversifiera men den finns. I värsta fall får man då sälja aktier, även om det är sannolikt att de just då kommer vara lågt värderade.

Warren Buffetts bolag Berkshire Hathaway ger ingen utdelning. Hans argument är att han kan förvalta pengarna bättre än vad någon investerare skulle göra så ägarna gynnas av att pengarna stannar i bolaget. Hade det varit någon annan så hade de kanske börjat ifrågasätta om pengarna existerar men vi vet att de finns eftersom Buffett kunnat köpa företag kontant under många år.

söndag 6 mars 2016

Återblick 2012 - Investeringssparkonto och Afrika och Indien

Om förra året, 2011, var året då allt började hända så var 2012 ett nytt mellanår på många sätt. Om det här är första återblicksinlägget du läser så är du välkommen, men kanske borde du börja från början med Återblick 2002 - mina första aktieköp och sedan fortsätta år för år med 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 samt tidigare nämnda 2011.

Jag kallar 2012 ett mellanår, men det stämmer inte under årets första månad. Under slutet av 2011 hade jag börjat avveckla mina dyra fonder och det fortsatte jag med 2012 men det absolut första jag gjorde var att be Avanza föra över alla aktier som hade utdelning till ett Investeringsparkonto (ISK).

ISK

ISK hade precis skapats som sparform och jag satt med kalkylark och testade massor av scenarior med historisk data och med påhittad data. I de allra flesta fallen så lönade det sig att byta från en vanlig aktiedepå trots reavinstskatten det orsakade. En sak jag inte räknade på var att ISK-skatten skulle höjas efter ett par år. Jag tror att jag hade kommit till samma beslut, men det var naivt av mig att inte räkna på den risken. (ISK är bra jämfört med en vanlig aktiedepå vid utdelningar och uppgångar men dåligt när det går utför med priserna och inga utdelningar betalas ut)

Billigare fonder och ett telebolag

Avvecklingen av storbanksfonderna fortsatte med en en del fonder som inte gått riktigt så illa. Trots det tyckte jag inte (och tycker fortfarande inte) att förvaltarna förtjänade mina avgiftspengar. De pengar jag fick över från fondavveckling och lön spred jag ut mestadels på fonder men även på ett gigantiskt aktieköp. Nästan hälften av alla investeringspengar 2012 satsade jag på TeliaSonera. Liksom vid tidigare företagsval så inspirerades jag av att jag var tvungen att ge dem mina pengar varje månad och tänkte få tillbaka de pengarna i andra ändan. Eftersom de lyckades lura Riksbyggen där jag bodde att klippa kabeln för alla konkurrenter tänkte jag att de kanske lyckades lika bra på andra ställen.

Fonder blev i första hand SPPs indexfonder men jag började även med ett månadssparande i en Afrikafond som fortfarande pågår och jag köpte en dos Indienfond. Skulle de växa så ville jag vara med om det. Jag tror att jag var medveten om att det också kunde gå riktigt illa eftersom jag trots allt inte satsade riktigt stort.

Störst energi 2012 lades dock på jobbet. Konkurrensen hade hårdnat, mer jobb behövdes och mycket tid gick åt till att slåss med internationella jättar (utan någon hjälp av vare sig Rosinante eller Panza).

Utköpt

En tråkig sak hände dock. Jag blev av med mina aktier i Jeeves eftersom det amerikanska riskkapitalbolaget Battery köpte ut dem från börsen. Det var en gammal trotjänare från 2003 som på 9 år förvandlade 4 399 kronor till 16 600 kronor i aktievärde och 1 730 kronor i utdelningar. Det ger en årlig snittavkastning på 17,4% så det sved lite att skiljas från de aktierna, men oavsett hur det går i framtiden så har jag Jeeves som ett exempel på en mycket lyckad investering.

Det här var också sista gången jag ägde premieobligationer. De jag hade köpt 2007 löstes in efter att ha gett en rätt ok avkastning för att vara obligationer. De nya som ersatte dem hade bara en symbolisk avkastning och den mycket lilla chansen att vinna en miljon var inte lika spännande längre. En miljon var inte vad det en gång varit, en biljett till ekonomisk frihet. 2012 var en miljon bara ett tredjedels hus, en billig lägenhet eller en mycket dyr bil.

Och årets julklapp 2012 var hörlurar. Udda.

Köp

Aktier

AktieAntalPris per styck
TeliaSonera2 50044,37 kronor

Fonder

FondSummaÅrlig avgift (%)
Avanza Zero6 758 kronor0,00%
JPM Africa Equity3 500 kronor1,50%Dyr, men jag tror på Afrika på några decenniers sikt och det går inte att investera där billigt.
Danske Invest India A40 000 kronor1,70%Också dyr, och mycket pengar, men den ersätter en ännu dyrare fond.
SPP Aktiefond USA80 642 kronor0,20%
SPP Aktiefond Europa13 175 kronor0,20%
Swedbank Robur Östeuropafond534 kronor1,42%

Försäljning

Aktier

AktierAntalPris per styck
Jeeves20083 kronorFöretaget uppköpt

Obligationer

ObligationAntalPris per styck
Premieobligation 2007:1201 000 kronorInlösen - slut på löptiden

Kommentar i efterhand

Det har inte gått lång tid sedan 2012 så det är rätt tidigt att utvärdera besluten. Indienfonden och USA-fonden har gått mycket bra (trots nedgången den senaste tiden). Sverigefonden och Europafonden har också haft goda uppgångar. TeliaSonera har inte rört sig (backat lika mycket som utdelningarna) och Afrikafonden har backat.

Fortfarande 2012 var mycket billigt jämfört med idag (2016) så det spelade nog inte så stor roll vad man gjorde så länge man undvek bolag modell TeliaSonera och Afrika. Jag har dock inget emot att jag lägger lite pengar på Afrikafonder. I bästa fall går det bra för Afrika, fonden och mig men även om det inte blir så, så tror jag inte kontinenten mår dåligt av att folk vill investera där.

Jag borde sålt mina gruvaktier här någonstans. Det gjorde jag inte.

Totalt innehav nyårsafton 2012

Fördelning i olika kategorier

Utdelningsaktier

AktieAntal andelarUtdelningar under åretFörändring
Jeeves0300 kronor±0%
Nordea1 0002 300 kronor-12%
Sandvik1 3004 225 kronor+8%
Sectra4002 000 kronor±0%
Volvo1 0003 000 kronor+100%
Investor13001 800 kronor+∞%
NCC14004 000 kronor+∞%
TeliaSonera2 500Nytt företag
Totalt17 625 kronor
Skatt-3 075 kronor
Utdelningar efter skatt14 550 kronor
1 Fler aktier än vid tidigare utdelning.

Chansaktier

AktieAntal andelarPrisförändring
Lundin Mining2 400+25%
Totalt+25%

Indexfonder etablerade marknader

FondPrisförändringAndel av indexfonder
Avanza Zero+15,6%46,0%
SPP Aktiefond USA+1,1%37,2%
SPP Aktiefond Europa+5,2%16,9%
Totalt+8,5%

Chansfonder

FondPrisförändringAndel av chansfonder
Swedbank Robur Östeuropafond+23,0%49,0%
Danske Invest India A-2,0%42,2%
JPM Africa Equity+6,0%4,5%
FMG Iraq Fund A10-4,8%4,2%
Totalt+10,5%

Obligationer

ObligationAntal"Utdelningar" under åretMotsvarande ränta
Premieobligation 2007:10600 kronor4,3%

Utdelningar jämfört med tidigare år

Wow. De nya aktierna 2011, nästan alla bra utdelare, fick utdelningen att fortsätta skjuta i höjden. De utdelningar jag tyckte var så bra några år tidigare är plötsligt små låga staplar. Himlen är ljusblå utan ett moln. Till och med mina premieobligationer spottade ur sig en vinst innan de löstes in.

En stor del av ökningen (+71%) kommer från att jag under några år växlade gamla fondpengar till utdelningsaktier så jag hade kunnat få den här ökningen tidigare, men hellre sent än aldrig. Utdelningarna är nu stora nog att täcka en månads utgifter, om än kanske inte inflationssäkrat. Men en månad om året skulle jag kunna ta tjänstledigt och räkna mina utdelningar som en riktig Joakim von Anka.

3 år kvar och sedan är jag ikapp verkligheten!

edit: 2013 finns nu att läsa.

fredag 4 mars 2016

15 års orangea kuvert

Som någon kanske noterat så slänger jag inte bankpapper när de kommer. Detsamma gäller innehållet i de orangea kuverten så jag passade på att jämföra siffror mellan olika kuvert.

Första siffran att titta på är förstås pensionsprognosen (som bygger på att man forsätter betala in samma summa varje år till man börjar plocka ut pengarna igen).

Det ser ju inte så illa ut bortsett från ett jack för ett par år sedan. Mest uppåt. I början på grund av löneökningar men på slutet är det helt enkelt att siffrorna i prognosen sett bättre ut.

Inflationsjustera

Nu har vi ju inflation också så bäst att korrigera så att man jämför äpplen med äpplen. Med hjälp av SCBs KPI-tabeller får jag siffrorna nedan.
Här blev bilden annorlunda. I stort sett raka streck. Så jag antar att prognosen varit samma år för år, bara justerat med inflationen. Det finns en liten bit som jag kan påverka själv, PPM, men den är ju en liten bit.

Om jag lyckas hoppa av jobblivet så tidigt som möjligt så kommer inbetalningarna försvinna och prognosen rasa. Var den landar vet jag inte, men den kanske hamnar på 10 000 kronor i månaden från 61 års ålder. Kanske mindre. Det är nog säkrast att lösa pensionen själv.

Premiepension - min egen fond

De orange kuverten berättar också om hur bra ens premiepensionspengar utvecklats och hur bra den genomsnittliga spararen klarat sig. Jag har över våren varierat innehållet lite (och jag ska nog justera igen snart) men bara vartannat år eller mer sällan. Så hur duktig är jag?
Tydligen genomsnittlig. Efter 8 år så är jag på 99,95% av snittet. Det måste ju vara bonuspoäng att ligga så nära! Det trots perioder med både högriskfonder och perioder med räntefonder.

Arvsvinst

Det finns en sak som stadigt ökar från år till år. Den makabra arvsvinsten, det vill säga de pengar som blivit över från folk födda samma år som mig som dött. Den är dubbelt så hög som för fem år sedan så jag antar att folk födda samma år som jag dör nästan dubbelt så ofta som för fem år sedan.

Men det så sätter jag in årets kuvert i mappen för den här gången. Någon som har en egen erfarenhet från färgade kuvert?

onsdag 2 mars 2016

Fick mina misstagsaktier sålda!

Som jag tidigare nämnt så råkade jag köpa 200 aktier i Sectra halvt av misstag (mitt eget fel). Det var ingen katastrof men jag la upp dem till försäljning igen för några kronor högre än jag köpte dem eftersom jag antog att prisdippen trots allt bara var tillfällig. Så antingen skulle jag sälja dem till en liten vinst, eller så skulle jag äga dem under lång tid och de skulle få bli en del av min portfölj.

Igår nåddes återigen mitt säljpris och med de 39 aktier jag sålde förrförra veckan så är alla 200 aktier borta. Trots 3 courtage så gick jag ändå plus knappt niohundra kronor (på ett ISK så det blir schablonbeskattat). Skönt att det är över så kan jag börja fundera på vad jag egentligen vill äga för företag. Kanske ska jag bara sätta in pengarna på en indexfond.

De 161 aktierna såldes för i snitt 104,76 kronor styck efter courtage. Att aktierna nu är borta betyder att min utdelning krymper med några hundra men jag hade aldrig räknat med den ändå.