torsdag 28 september 2017

Förmögenhetsskatten förr och nu

Förmögenhetsskattens historia är intressant. Det är nu 107 år sedan den infördes i Sverige. Då, 19101, började 1/60 av förmögenheten räknas och beskattas som inkomst. Sedan gick en dryg generation till man 19472 införde en specifik förmögenhetsskatt. Vid olika tillfällen så har procentsatser och tröskelbelopp och andra regler ändrats. Under slutet av 1980-talet så var skatten för alla som hade mer än 400 000 kronor, motsvarande 690 000 kronor 2017.

1991, då skatten var 1,5-3,5% av förmögenheten över tröskelvärdet, bestämde man sig för att avveckla skatten i omgångar. Det krävdes ungefär 6 miljoner kronor i dagens penningvärde för att aktivera den högsta procentsatsen (för det som översteg motsvarande 6 miljoner).

Det här är väldigt höga procentsatser för oss som lever i en värld med negativa räntor, svag inflation och darrig avkastning på investeringar så man får komma ihåg att det var en annan tid. Det fanns räntekonton med 10 gånger högre ränta än idag, och inflationen var 10% så sent som 19903.

Avvecklingen blev inte av. Den svenska finanskrisen kom och det enda som hände de följande 10 åren var att gränsvärden och regler justerades efterhand som allt fler människor fann sig beskattade för rikedomar de kanske inte ens velat ha. Det gick inte att skicka in 1,5% av ett hus i skatt så det här blev allt mer komplicerat för staten. Till sist så gav man upp och 20074 avskaffades skatten helt. Året innan hade förmögenhetskatten stått för 0,4% av alla skatter i Sverige, totalt 6 miljarder kronor.

ISK

Så tillbaka till nutid. Nu har vi ett modernt alternativ. Vi ska precis passera en kvartalsgräns och bankerna har ännu en gång rapporterat värdet på våra Investeringssparkonton (ISK) till Skatteverket. För varje miljon på kontot blir vi nu skyldiga en knapp tusenlapp till staten (en fjärdedel av 30% av 1,25% [2017] av beloppet). Samma sak händer varje kvartalsskifte, och för varje insättning.

I praktiken har vi alltså fått en ny frivillig förmögenhetsskatt. Med ISK så väljer man att betala för sin förmögenhet, om den är i form av aktier, men slipper istället skatten på utdelningar och aktieförsäljningar och slipper krånglet att räkna ut exakt vinst på investeringar. För många är ISK därför det ett bra val.

Bild från Skatteverket

Det finns likheter och olikheter när man jämför ISK-skatten och förmögenhetsskatten. Likt förmögenhetsskatten så kan man även med ISK bli tvungen att sälja av tillgångar för att betala skatt och likt förmögenhetskatten så påverkas skatten av andra människors värderingsåsikter, oberoende av värde för ägaren.

Några saker är annorlunda. Till exempel så är skattesatsen kopplad till räntan (kanske borde vara inflationen?) så man har inte låst sig vid en viss procentsats. Vidare så skattar man bara på sånt som lätt går att förvandla till pengar. Inga fastigheter som plötsligt måste säljas eller belånas för att betala skatten.

I slutändan så är jag tacksam för att staten skapade möjligheten med ISK och de tog trots allt inte bort den traditionella beskattningen om man istället föredrar den.


1 - 1910 byggdes det första svenska flygplanet men en dansk blir först att flyga över Öresund. I Åre byggs bergbanan och Kina avskaffar slaveriet.
2 - 1947 införs personnummer i Sverige, damklädesbutiken Hennes öppnar i Västerås. Storbritannien nationaliserar alla gruvor och i Sverige förbjuds bilkörning på söndagar för att spara bensin.
3 - 1990 släpps Nelson Mandela ur fängelse, Vasaloppet ställs in på grund av snöbrist för första gången på 56 år. Tyskland enas och Sverige bestämmer sig för att söka medlemskap i EU.
4 - 2007 bedömer FN att det är 90% säkert att klimatförändringarna är orsakade av människan samtidigt som istäcket i Arktis mäts till sin minsta storlek någonsin. RUT-avdragen införs.

tisdag 26 september 2017

När avgifter är viktigare än ränta (CSN har inte alltid lägst ränta)

Många lån har någon form av avgift. Uppläggnings­avgifter, avi­avgifter, stämpel­skatt, administrativa avgifter eller års­avgifter. Det pratas sällan om dem när man jämför lån, men det spelar stor roll när lånen är små. Till och med för det lån som har lägst ränta, CSN-lånet. Varje år så lägger CSN på 150 kronor på lånet för en års­avgift. Sedan lägger de på 0,34% ränta (2017).

Om lånet är litet, säg 10 000 kronor, så blir räntan 34 kronor, och avgiften 150 kronor. Avgiften är alltså mer betydelsefull än räntan.

Man brukar prata om "effektiv års­ränta", den ränta som man skulle få om alla avgifter var inbakade i räntan. Det gör det möjligt att jämföra lån och i figuren ovan så har jag ritat ut en graf över den effektiva räntan för CSN-lånet. Jag har också lagt in räntan (utan avgifter) för några vanliga lån. Dessutom så har jag lagt in en kurva för vad CSN-lånet skulle kunna motsvara efter skatt, eftersom det inte går att dra av ränta för CSN som för andra lån.

Räntor ändras så det här blir ungefärligt, men över 20-30 000 är CSN-lånet billigast. Under 5-10 000 finns det andra räntor som är lägre (men ta inte ett nytt lån för återigen... avgifter!).

Det här är anledningen till att jag i mina årsmål håller ögonen på CSN-lånet.

lördag 23 september 2017

Mål för 2017

Jag tittade igenom mina utkast, av vilka det finns för många, och insåg plötsligt att jag inte hade publicerat ett inlägg jag skrev om mina mål för 2017.
Utkast Daniel Investerar, sparat 2016-12-30

Mål för 2017

Jag vill fortsätta öka mina utdelningar. Jag ökade med 28,6% 2016 och jag tror jag kan öka med något liknande 2017 såvida inte företagen jag äger gått sämre än väntat.

Min skuld till CSN kommer minska kraftigt eftersom räntan är låg och det är relativt lite kvar av den.

Jag ska komma igång med fler men mindre inköp.

Jag ska vara mentalt förberedd på ett kraftigt ras, 30-40%. Det ska leda till inköp, inte försäljningar.

Jag ska öka mina månatliga inköp i indexfonder.

Eftersom det nästan gått 75% av året så vet jag vartåt det barkar. Om jag tar dem en i taget:
 • Mina utdelningar har ökat kraftigt så det målet kommer jag nå i oktober eller november.
 • Min studieskuld har minskat, men mer om det i ett annat inlägg.
 • Fler men mindre inköp... Nej. Haft svårt att hitta något att köpa och när jag väl har slagit till så har det varit stora köp.
 • Ett stort ras har inte kommit så där blir det "vet inte".
 • Slutligen månadsköpen i indexfonder, där har jag dubblat från låga nivåer (till en annan låg nivå) så det målet kommer jag fixa.

Nästa år ska jag ha som mål att skriva klart mina utkast och publicera dem.

onsdag 20 september 2017

Dow är död, länge leve DowDuPont

Till slut blev hopslagningen av Dow Chemicals (DOW) och DuPont (DD) klar. Nu är det DowDuPont (DWDP) som gäller.

Trevligt nog för mina formulär så blev 1 aktie i Dow Chemicals, exakt 1 aktie i DowDuPont så jag behövde inte räkna om anförskaffningsvärde per aktie eller börja en ny aktiekursgraf.

Sedan sammanslagningen blev klar har börskursen gått upp och en del hävdar plötsliga synergieffekter men jag tror det bara är index och lite uppmärksamhetsyra.

Nästa steg för företaget är att slå ihop fabriker och avdelningar i praktiken. Det kommer bli färre anställda eller som det heter på finansspråk "synergieffekter". När det är gjort, eller samtidigt, så kommer uppdelningen i tre dotterbolag pågå. Under tiden ska det vara som vilken dag som helst och det kommer komma utdelningar.

Nästa utdelning för Dow Chemicals skulle varit den 2 oktober och för DuPont den 29 september. Jag hoppas att det betyder att det kommer en utdelning från DowDuPont runt månadsskiftet.

Meningen är att de tre dotterbolagen ska bli fristående bolag men jag vet inte riktigt hur det kommer genomföras. Om DowDuPont kommer sälja ut bolagen till någon eller om de kommer att delas ut till aktieägarna. Om jag får alla tre bolagen så är planen att sälja bolaget som håller på med bekämpningsmedel (gifter) och gödsel. Det är alldeles för mycket som blir fel i den hanteringen.

De tre framtida bolagen

Ett jordbrukskemiskt bolag i Delaware (plus Iowa och Indiana)
Här hamnar insektsgifter, fröer och liknande. Försäljningen 2016 var cirka 110 miljarder kronor. Det är många frön.
Ett materialkemiskt bolag som ska heta Dow och ligga i Michigan
Det här blir ett bolag med massproduktion av till exempel plaster och förpackningsmaterial. Mycket lär handla om att göra jobbet effektivt. Omsättningen kommer hamna på cirka 320 miljarder kronor så det blir en riktig jätte.
Ett specialämnekemiskt bolag i Delaware
Här hamnar lite mer komplicerade ämnen så lägre volymer och mer avancerad teknologi men vi pratar fortfarande om ett bolag som kommer att ha en försäljning på över 160 miljarder kronor.

söndag 17 september 2017

Ett ekonomiskt liv i 6 figurer

Det pratas mycket om att när man pensionerar sig så får man leva på "bara" 60% av sin lön.
Man kan kompensera det genom att ha besparingar och investeringar som man lever på.
Då måste man lägga undan en del av sin lön till sånt så man har mindre att leva på under sitt arbetsliv. Nu kan man leva likadant efter pension.
För att göra det mer realistiskt ska man nog räkna på en lite ojämn lön, ojämnt sparande.
Om man sparar mer än man behöver så kan man sluta jobba tidigare. Det sänker pensionen, men då man kan leva billigare räcker det.
Om man sparar ännu mera sjunker behoven (och lönepensionen), och man kan sluta jobba ännu tidigare.

fredag 15 september 2017

USA-inköp och en sjunkande Johnson & Johnson-utdelning

Utdelning nummer två för september är hälsovårdsbolaget Johnson & Johnson, ett av mina större innehav. Det senaste året har inte varit snäll mot aktiekursen men mycket av det är försvagningen av dollarn. En försvagning som på kort sikt också sänker mina utdelningar.

Såhär i mitten av september landade 1 334,04 kronor på mitt Avanza-konto (och 200,10 kronor skickades tillbaka till USA för skatt). Det är -8% jämfört med förra utdelningen, helt och hållet på grund av den sjunkande dollarn. Jämfört med för ett år sedan så är det -1% (+5% mer utdelning per aktie, -6% sämre valutakurs).

Jag vet inte var dollarkursen kommer landa. Någonstans mellan 7 och 8 kronor verkar rimligt om man tittar på ett historiskt genomsnitt, men kursen har sällan legat i mitten. Eftersom USA som marknad verkar lite billigare just nu (relativt sett) men enskilda aktier verkar dyrare så gjorde jag det lätt för mig och köpte fler andelar i SPP Aktiefond USA. Då får jag det dyra och det billiga i ett paket. Ungefär en sjundedel av årets sparande gick till det köpet så nu blir det antagligen inga aktier på ett tag.

Jag har som långsiktigt mål att balansera min portfölj efter teorin att försök att hålla en jämn balans leder till högre avkastning. Just nu ligger jag under målvärden i USA och Sverige, och lite högt på aktier och lågt på "långa räntor" (obligationer). Långa räntor/obligationer har väldigt låg avkastning just nu och skulle räntan gå upp kommer obligationernas värde sjunka som en sten så jag är inte alls sugen på att öka där. Dilemma. Bryta min strategi eller följa den blint? Båda alternativen verkar fel.

För övrigt kommer mitt största utländska innehav nu bli Nordea, efter att de av diverse anledningar bestämt sig för att flytta till Finland. Jag är inte insatt i alla detaljer så jag kan bara hoppas att det är ett rationellt beslut. Det gör att det blir mer källskatt att kvitta bort i min ISK men det ska fortfarande inte vara något problem. Speciellt inte som ISK-schablonintäkten går upp.

tisdag 12 september 2017

Forex Bank - uppdaterad - en bra andrabank

Bara en kort uppdatering om Forex Bank. Tack vare mina läsare så vet jag nu lite mer.

Det verkar som att Forex Bank är en bra andrabank. Tyvärr saknar de BankID och nu när alltfler viktiga sidor använder BankID-inloggning så behöver man det. Dessutom så har de inte Swish, en annan funktion som många vill ha.

Så lösningen är att ha en annan bank for Swish och BankID och använda Forex för betalningar och kort. Och för att få 0,05% ränta på lönekontot. Det kan kanske bli en krona i månaden? Notera att billigt Visa-kort bara gäller för debetkortet. Vill man ha kreditkortet så kostar det ett par hundra om året. Det är tvärtom en del andra banker som glatt ger vissa kunder gratis kreditkort (hoppas på att tjäna på de som inte betalar direkt) men tar betalt för debetkortet.

Flera personer rekommenderade Skandiabanken som bank för BankID och Swish, men jag undrar om inte en bank som Nordea också fungerar om det är det enda man behöver.

Någon annan bank som är värd en blick om man av princip vill minimera bankavgifter?

lördag 9 september 2017

Vad är haken med Forex kort och lönekonto?

Jag satt och kollade avgiftsnivåer på min bank och råkade hitta en artikel om växlingspålägg och avgifter. Där nämnde man att Forex hade ett bra kort om man är utomlands så jag började jämföra.

"Annan bank"

Forex

 • 0% ränta på lönekonto (och sparkonto)
 • 0,05% ränta på lönekontot
 • Bankkort med Visa kostar 250+ kronor per år
 • Bankkort med Visa kostar inget
 • Avgift för normala internetbanktjänster
 • Normala internetbanktjänster är gratis
 • 1,5% i växlingsavgift när man handlar för utländska pengar
 • 1,0% i valutaväxlingspåslag
 • Så vad är fel på Forex? Det enda jag hittar som jag inte förstår är "Koddosa 200 kronor" i prislistan. Är det något man måste ha så att kontot i praktiken kostar 200 kronor?

  Tittar jag på min egen ekonomi så kostar den nuvarande banken runt 500 kronor om året i avgifter och valutaväxlingspålägg. Med Forex skulle det bli mindre än hälften. Inga stora belopp men om man får samma sak billigare så går jag för det som är billigare.

  torsdag 7 september 2017

  Hösten är här och bilarna ger mig pengar (utdelning Ford)

  Augusti är slut så nu kommer nya utdelningar. Passande nog så börjar det med Ford samtidigt som det kommer nyheter om rekordförsäljning av bilar i Sverige. Det tog Avanza några dagar att flytta pengarna från dem själva i USA till mig i Sverige, men den som väntar på något gott...

  Den här gången blev det 1 194,68 kronor vilket inte är så illa för en aktie som jag inte ens har för utdelningarna i första hand. Jämfört med för ett år sedan är det +833% fördelat på +900% fler aktier och -7% valutakurs. Jämfört med förra kvartalet så är det +53% (+67% fler aktier, -8% valutakurs).

  Ford är min lott i bilutvecklingsspelet där det finns två genombrott som bara väntar på att hända: Avskaffandet av förbränningsmotorer och självkörande bilar.

  Sett över alla tillverkare så går det rätt bra på elektricitetsfronten. Det är fortfarande väldigt små volymer men trenden är tydlig. Det är lite sämre framsteg för självkörande bilar. En del företag som tidigare var lovande, som Tesla och Waymo (Google), verkar nått en platå. Det finns dock många olika tillverkare med olika tankar om hur det ska göras så någon av dem kommer få till det. Jag hoppas på Ford även om de inte glänst ännu.

  Min lilla del av Ford (en kvarts miljondel av företaget) tillverkade och sålde 0,2 bilar under kvartalet så den här tusenlappen är vinsten på den bildelen. Ett par kvartal till och jag har pusslat ihop en hel bil!

  måndag 4 september 2017

  Efterhandskonstruktioner

  Rubriken "Nordkorea drar ner börsen" och liknande gick att läsa idag efter att Japanbörsen gått ner 0,9% och Stockholmsbörsen gått ner 0,4%.

  Avsikten är att dra en pil mellan orsak och samband så att folk kan känna att börserna är fullkomligt logiska på något sätt, men verkligheten är snarare att ekonomijournalisterna kollar börsrörelsen och sedan kollar den största negativa/positiva nyheten (beroende på om det är en uppgång eller nedgång) och sedan skriver ihop en artikel. Det här är något som Nassim Nicholas Taleb skriver en del om i sina böcker.

  Taleb är känd för böckerna "Fooled by Randomness" och "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable." där han är kritiserar alla som försöker inbilla sig eller andra att börserna är rationella. Han menar, och jag håller med, att de flesta förklaringar är efterhandskonstruktioner som trots att man har fördelen av att kunna titta bakåt inte får mycket rätt.

  Att koppla ihop två iakttagelser är mycket mänskligt, men det betyder inte att det är korrekt. Till exempel så finns det de som tror att om ett av de ursprungliga lagen i NFL (Amerikanska fotbollsligan) vinner Super Bowl så kommer börsen gå upp (annars ner) för så var det varje år mellan 1967 och 1978 (12 år!), och mellan 1967 och 1997 så missade det bara 2 gånger. Jag tänker ändå hävda att det är slump.

  Med dagens stora databaser är det också lätt att hitta samband som är slumpmässiga. När man fastställer ett samband brukar man försöka vara 95% säker eller 99% säker. Om man undersöker alla, tusentals, möjliga samband i en databas så finns det garanterat slumpmässiga samband (de som ligger i de 1-5% sannolikhet att ett matematiskt samband är slump). Att påvisa samband på det här sättet kallas fiskning ("fishing") och anses förkastligt men förekommer ändå. (Man kan använda den här metoden för att hitta saker att studera men sedan måste man göra oberoende studier för att avgöra om det finns samband eller inte).

  Så vad jag försöker säga är att man ska strunta i artiklar som säger "A fick börsen att göra X". Vi har väl alla sett hur aktiekurser uppför sig efter rapporter. Det finns inga enkla samband. Rekordresultat följs av nedgångar. Katastrofer av uppgångar.

  fredag 1 september 2017

  Tredje månaden i rad nedåt

  Juni, Juli, Augusti, alla har slutat med en mindre portfölj än månaden innan. Det är inte första börsnedgången jag varit med om, men numera så räcker inte lön till för att kompensera nedgångar. Det är väl egentligen ett bra tecken, men på något sätt känns det ändå bra om det går uppåt.

  Jag skrev när maj slutade att jag haft en väldigt lång uppgångssekvens men också att det aldrig gått ner mer än två månader i rad. Nu är det rekordet slaget:
  • Juli: -0,8%
  • Juli: -1,9%
  • Augusti: -0,6%

  Tyvärr så verkar börser överlag högt prissatta så jag skulle inte bli det minsta förvånad om det fortsätter ner ett bra tag till. Atlas Copco, industribolaget, har ett P/E på 26,6. Ett P/E som borde höra till förhoppningsbolag. Räntorna är superlåga vilket har pressat upp priset på fastighetsbolag. Den höga dollarn som har dopat den svenska exporten har nu gått ner 15% vilket kan betyda slutet på den svenska högkonjunktur.

  Sammantaget så verkar allt tala för att priserna kan gå ner rätt mycket.

  Jag har dock inga planer på att sälja av. Det skulle bara innebära en annan risk och jag väljer ett hellre följa med i berg- och dalbanan för jag tror att den i slutändan kommer landa högre än vi är idag. Hur lång tid det tar vet jag inte.