Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2022

SBB:s D-aktier och utdelningssänkning

Många fastighetsföretag har gett ut D-aktier de senaste åren. De försöker vara en blandning av preferensaktier och stamaktier (vanliga aktier) så att de ger en stadig utdelning men fortfarande med möjlighet att dra in utdelning utan att det blir alltför dyrt. D-aktier är antingen en kombination av det sämsta med stamaktier och preferensaktier, eller så är de ett bra alternativ till annat långsiktigt räntesparande. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) är att av företagen som gett ut D-aktier och det bolaget har en hög skuldsättning och stor risk för mycket högre räntekostnader då de har extremt låga räntor just nu. Idag kom Citigroup med en analys som räknade med att SBB ska sänka sin utdelning med 75%. Vad händer då med D-aktierna? SBB:s bolagsordning säger " Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år ." Idag får de 194 miljoner D-aktierna 2