Inlägg

Visar inlägg från maj, 2019

Olika visualisering av månadsutdelningar

Bild
Ett av mina intressen är hur man bäst visualiserar information och data. Det finns många sätt att visualisera data som är vilseledande, antingen avsiktligt men minst lika många gånger genom slarv eller okunskap. En bra visualisering ska: Vara lättolkad Ha en naturlig tolkning som motsvarar datat (nej till brutna y-axlar!) Vara intressant, ge läsaren en anledning att studera och komma ihåg informationen Se bra ut, ge ett professionellt intryck. Vara vackert, konstnärligt. Öka chansen att visualiseringen sprids. Kraven ska prioriteras i den ordningen, men att klara av alla fem är få förunnade. Det klassiska exemplet av lyckad grafik är Charles Joseph Minards presentation av den franska invasionen av Ryssland under Napoleonkrigen. Han lyckas åskådliggöra hela förloppet i en enkel bild med arméstorlek, geografisk placering, riktning, temperatur ( grader Réaumur )och mer information, allt naturligt och lättläst. Jag har sådana ambitioner men inte riktigt förmågan. I stället ko