Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2021

Oscar Engelberts förräderi mot pref-ägarna slutfört

Enligt Aktiebolagslagen så måste ett företag behandla sina aktieägare lika, och i synnerhet så får man inte försämra för en grupp aktieägare till fördel för en annan grupp. Trots det så genomförde Oscar Engelbert precis en omvänd split av preferensaktier i Oscar Properties Holding, en split som gör preferensaktierna omöjliga att handla med, och där en del får sina aktier inlösta till ett belopp långt under vad företaget lovat betala för dem. Den 25 augusti förvandlades 50 preferensaktier till 1 genom en så kallad omvänd split. De som inte hade 50 aktier får sina överblivna aktier inlösta till kontanter, men bara till en bråkdel av vad villkoren för preferensaktierna lovar. För att undvika tvångsinlösen så kunde man köpa på sig fler aktier så att man hade 50, men bara om man inte anmält aktierna för inlösen. De som hade bett om inlösen av sina preferensaktier för åratal sedan och fortfarande väntar på pengarna måste hoppas de hade en jämn multipel av 50. Om inte så tvingas de till

Mina fastighetsbolag äter varandra (Castellum lägger ett bud på Kungsleden)

Bild
+ = Min portfölj har tre fastighetsbolag , Castellum, Kungsleden och Wallenstam. Nu vill Castellum köpa Kungsleden och Kungsledens styrelse säger att det är en bra sak . Jag äger sju miljondelar av Castellum och sex miljondelar av Kungsleden så jag antar att jag kommer äga något liknande i det sammanslagna bolaget efter att affären är klar. Betalningen per Kungsleden-aktie (värd ca 115 kronor) föreslås bli 0,3675 Castellum-aktier (värda ca 240 kronor styck) och 36,30 kronor i kontanter. Det summerar till ca 126 kronor och Kungsledenkursen gjorde direkt ett skutt från 115 kronor till 125 kronor. Eftersom jag äger båda bolagen blir det som att flytta pengar från en ficka till en annan. Bolagen är relativt lika men medan Castellum har haft fokus på tillväxt så har Kungsleden haft fokus på uppstädning och statushöjande. Castellums nästa VD? KTH:aren Biljana Pehrsson , nuvarande VD:n för Kungsleden,