Mina fastighetsbolag äter varandra (Castellum lägger ett bud på Kungsleden)

+
=

Min portfölj har tre fastighetsbolag, Castellum, Kungsleden och Wallenstam. Nu vill Castellum köpa Kungsleden och Kungsledens styrelse säger att det är en bra sak. Jag äger sju miljondelar av Castellum och sex miljondelar av Kungsleden så jag antar att jag kommer äga något liknande i det sammanslagna bolaget efter att affären är klar.

Betalningen per Kungsleden-aktie (värd ca 115 kronor) föreslås bli 0,3675 Castellum-aktier (värda ca 240 kronor styck) och 36,30 kronor i kontanter. Det summerar till ca 126 kronor och Kungsledenkursen gjorde direkt ett skutt från 115 kronor till 125 kronor.

Eftersom jag äger båda bolagen blir det som att flytta pengar från en ficka till en annan. Bolagen är relativt lika men medan Castellum har haft fokus på tillväxt så har Kungsleden haft fokus på uppstädning och statushöjande.

KTH:aren Biljana Pehrsson, nuvarande VD:n för Kungsleden, kommer erbjudas VD-posten i Castellum vilket gör att man kan fundera på vilket bolag som äter vilket. Kanske kommer Kungsledens interna strukturer ersätta Castellums över tid. En del anställda kommer helt säkert förlora jobbet ("synergier") då vissa saker kan göras av lika många personer oavsett bolagsstorlek. Jag hoppas de får ett bra paket som gör att de får tid att hitta något nytt.

För att få fram en massa miljarder kronor att betala oss Kungsledenaktieägare med så tänker Castellum ge ut "hybridobligationer", ett mellanting mellan aktier och obligationer. Jag vet inte exakt vilka villkor de kommer ha, men ofta kan hybridobligationsägaren i slutändan byta in obligationen mot stamaktier och därmed späda ut ägandet för oss gamla ägare. Man tänker också sälja en del av fastigheterna för att betala av en del av lånen så att man i slutändan har en belåning på 45% eller lägre.

Kungsledens aktieägare kan be om att få betalt helt i aktier eller helt i kontanter om de hellre vill det, men bara så länge någon annan väljer motsatsen. Eftersom en variant kommer vara mer lönsam än den andra så har jag svårt att tro att det blir valfrihet i verkligheten.

För 1 Kungsledenaktie Värde i kronor 2021-08-02
Betalt i aktier+kontanter 0,3675 Castellumaktie +
36,30 kronor kontant
125,86 kronor
Betalt i aktier 0,525 Castellumaktie127,94 kronor
Betalt i kontanter 121 kronor kontant121,00 kronor

Brytpunkten ligger på en Castellumkurs på 230,47 kronor. Lägre kurs, bättre att ta kontanterna. Högre kurs, bättre att ta aktierna. Idag är kursen 243,69 kronor per aktie.

Beslutat om att sälja, och hur man vill sälja, behöver man inte fatta ännu ("acceptfristen" är 30 september till 29 oktober), men jag tror affären går igenom och då blir det antagligen tvångsinlösen för de som inte ville sälja. Å andra sidan så misslyckades Castellum med att köpa Entra och SBB snodde en del av den undervärderade kakan. Kanske någon annan gör något liknande den här gången.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Tur att jag använt ISK för utländska aktier

Varning för Circular Water

Gamestop gör folk urrika, och urfattiga, i en short squeeze