onsdag 20 september 2017

Dow är död, länge leve DowDuPont

Till slut blev hopslagningen av Dow Chemicals (DOW) och DuPont (DD) klar. Nu är det DowDuPont (DWDP) som gäller.

Trevligt nog för mina formulär så blev 1 aktie i Dow Chemicals, exakt 1 aktie i DowDuPont så jag behövde inte räkna om anförskaffningsvärde per aktie eller börja en ny aktiekursgraf.

Sedan sammanslagningen blev klar har börskursen gått upp och en del hävdar plötsliga synergieffekter men jag tror det bara är index och lite uppmärksamhetsyra.

Nästa steg för företaget är att slå ihop fabriker och avdelningar i praktiken. Det kommer bli färre anställda eller som det heter på finansspråk "synergieffekter". När det är gjort, eller samtidigt, så kommer uppdelningen i tre dotterbolag pågå. Under tiden ska det vara som vilken dag som helst och det kommer komma utdelningar.

Nästa utdelning för Dow Chemicals skulle varit den 2 oktober och för DuPont den 29 september. Jag hoppas att det betyder att det kommer en utdelning från DowDuPont runt månadsskiftet.

Meningen är att de tre dotterbolagen ska bli fristående bolag men jag vet inte riktigt hur det kommer genomföras. Om DowDuPont kommer sälja ut bolagen till någon eller om de kommer att delas ut till aktieägarna. Om jag får alla tre bolagen så är planen att sälja bolaget som håller på med bekämpningsmedel (gifter) och gödsel. Det är alldeles för mycket som blir fel i den hanteringen.

De tre framtida bolagen

Ett jordbrukskemiskt bolag i Delaware (plus Iowa och Indiana)
Här hamnar insektsgifter, fröer och liknande. Försäljningen 2016 var cirka 110 miljarder kronor. Det är många frön.
Ett materialkemiskt bolag som ska heta Dow och ligga i Michigan
Det här blir ett bolag med massproduktion av till exempel plaster och förpackningsmaterial. Mycket lär handla om att göra jobbet effektivt. Omsättningen kommer hamna på cirka 320 miljarder kronor så det blir en riktig jätte.
Ett specialämnekemiskt bolag i Delaware
Här hamnar lite mer komplicerade ämnen så lägre volymer och mer avancerad teknologi men vi pratar fortfarande om ett bolag som kommer att ha en försäljning på över 160 miljarder kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag hoppas att höra vad andra vet, tror och tycker om de ämnen jag berör.