Därför tycker jag inte om återköp av aktier


Bild från corpgov.net
Sedan för 10 år sedan (20 mars 2010) så är det lagligt för bolag i Sverige att köpa sina egna aktier. Idén kom från USA och har mycket att göra med det amerikanska skattesystemet. Utdelningar i USA beskattades fram till 2003 som inkomst vilket kunde göra utdelningsskatten hög för höginkomsttagare (men låg för människor med normala inkomster).

Att vissa människor, typiskt den grupp människor som har inflytande, fick betala högre utdelningsskatter gjorde att företagen letade efter alternativa sätt att flytta pengar från sig själva till ägarna och valet föll på aktieåterköp.

När ett företag köper sina egna aktier från sina ägare, aktieåterköp, så minskar antalet aktier och varje aktie representerar därefter en större andel av företaget. Förvisso har bolaget blivit mindre värt då det brände pengar på att köpa aktier men om det var pengar som företaget inte akut behövde så spelar det inte så stor roll för aktiepriset. Oftast när man köper en aktie betalar man mest för framtida vinster och inte så mycket för inventarier och kassa.

Resultatet borde bli att de kvarvarande ägarna får en större del av vinsten i framtiden och att aktiens pris går upp.

Jag tycker inte om aktieåterköp.

Jag har många anledningar till att inte tycka om konceptet. Här är några:

 1. Företag ska inte försöka gissa när aktiepris är bra eller inte (såvida de inte är investmentföretag).
 2. Företag ska inte manipulera sitt eget aktiepris.
 3. Företag ska inte undanhålla vinsten från sina ägare.
 4. Företag ska inte lägga pengar på personer som inte längre vill vara ägare.
 5. Företag ska inte sitta på aktier i sig själv.
Jag motiverar varje påstående nedan.

1. Företag ska inte försöka gissa när aktiepris är bra eller inte

Återköp av aktier kan vara en väldigt bra affär för aktieägarna om företaget kan köpa andelar för lägre pris än de är värda. Skillnaden blir ren vinst. Problemet för oss alla är att vi har väldigt svårt att bedöma vad värdet är, så risken är att företaget istället köper aktier för mer än de är värda, och skillnaden blir då en ren förlust.

Det finns dessutom en klar risk att ett företag är som mest övervärderat precis när det råkar ha en stor kassa att handla för.

Företag ska inte spekulera med ägarnas pengar. Om ägarna själva vill köpa eller sälja så är det en helt annan sak och upp till varje ägare att bestämma.

2. Företag ska inte manipulera sitt eget aktiepris

När företaget köper aktier så pressar det tillfälligt upp aktiepriset. Det snedvrider balansen på marknaden och gör att andra intresserade personer får betala onödigt mycket för aktier. Dessutom äger företagsledningen och kanske styrelsen väldigt ofta optioner i företaget och dessa kan bli onaturligt värdefulla och dyra om aktiepriset går upp lite extra. Det ger företagets ledning ett osunt incitament eftersom de kan göra personlig vinning på företagets bekostnad genom att göra aktieåterköp.

3. Företag ska inte undanhålla vinsten från sina ägare

Genom att inte dela ut vinsten i utdelning så är enda möjligheten för ägarna att få tillbaka något på sin investering att sälja, och därmed minska sin relativa andel i företaget. Det är inget som ägare ska tvingas göra.

4. Företag ska inte lägga pengar på personer som inte längre vill vara ägare

Med aktieåterköp så gynnas i första hand, på kort sikt, de som kan sälja sina aktier dyrt till företaget. Det är upp till var och en att bestämma om man vill sälja eller köpa aktier, men ett företag ska inte gynna de som vill sälja på bekostnad av andra aktieägare. Ett företag ska behandla alla aktieägare lika (vilket även står i Aktebolagslagen).

5. Företag ska inte sitta på aktier i sig själva

När ett företag har köpt aktier i sig själva så kan de antingen förstöra (makulera) dem eller behålla aktierna för framtiden. Vi ser företag som köper aktier i sig själva för att täcka framtida "incitamentprogram" till företagsledningen. Det här skapar en intressekonflikt och den enklaste lösningen är att företag inte tillåts äga aktier i sig själva.

Kommentarer

 1. Inte bra när de återköper aktier och tilldelar dem de anställda. Annars tycker jag det är ett bra sätt att ge avkastning åt aktieägarna. Vinst per aktie ökar och ingen skatt avkrävs som vid utdelning

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet att många tänker som du men jag är inte övertygad. Man betalar ingen skatt för utdelningen men man betalar skatt när man säljer och med ett boostat aktiepris så blir skatten högre. Jag vet inte om det är exakt samma men det skulle inte förvåna mig.

   I en ISK betalar man dessutom skatt efter priset på aktierna, och ingen skatt på utdelningar, så med boostade aktiepriser får man betala mer skatt.

   Jag ser det inte heller som speciellt attraktiv avkastning att priset på aktierna går upp eftersom jag inte kan köpa mat utan att sälja dem och då är jag tillbaka på ruta noll. I bästa fall.

   Radera
 2. Håller med om att återköp många gånger är tveksamt. Ofta sker det i bolag som värderas högre än det egna kapitalet per aktie (EK/aktie) och då minksar man faktiskt EK/aktie vid återköp även om antalet aktier minskar. Vid riktigt låg värdering kan det dock vara en bra åtgärd för att vårda kursen tycker jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med om att det kan vara en bra idé vid låg värdering, och jag respekterar investmentföretag som köper aktier i sig själva istället för i andra bolag för att det är billigare så, men jag hävdar att de flesta företag inte har kompetens att bedöma om de är lågt värderade eller inte. Vartenda företag jag känner till och som jag har insyn i har budgetar och långtidsplaner som bygger på bra tillväxt. Ibland håller de, oftast inte. En ledning som är realistiskt pessimistisk byts ut till en som är orealistiskt optimistisk.

   Radera
 3. Intressanta kritiska perspektiv! Är inte heller ett fan av återköp men ser det ytterst som att en aktie är ett slags lån från aktieägarna och istället för att bara betala ränta (utdelning) är det klokt att amortera ned lite när man har möjlighet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skulden till ägarna, det egna kapitalet, må sjunka, men det gör det också om företaget plockar ut en miljard i hundralappar och gör en stor brasa.

   Men seriöst, jag tror inte något företag ser skulden till ägarna som en belastning. Ägarna har gjort en investering och förr eller senare vill de rimligen ha tillbaka kontanter.

   Radera
 4. Ett bra exempel på dåligt återköp är när finska Nokia stod i 60 euro så tyckte ledningen att det var lägligt att tömma kassan på återköp av egna aktier. Idag står kursen på 3 euro...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åh, det visste jag inte, men det är ett jättebra exempel!

   Radera
 5. Återklöp är väldigt bra. Jag gillar mer utdelning men en kombination av utdelning och återköp är det bästa som finns. Kolla på amerikanska aktier, Danska Novo eller Svenska SwedishMach. Enastående utveckling både när det gäller aktiekurs eller utdelning. Så klart när man köper egna aktier vill man att företaget makulerar dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag antar att vi har lite olika mål. Jag har inget direkt intresse i att aktiepriserna går upp så länge jag inte planerar att sälja. Det är trevligt om priserna går upp för att företaget går väldigt bra, men inte om priserna bara går upp spontant. Då ser jag det som bättre med utdelning och sedan får ägarna själva välja om de ska köpa smör för pengarna, eller köpa delar i ett annat företag, eller i samma företag. Återinvesterar man i samma företag så får man också en bra utdelningstillväxt men det blir på ägarens villkor, inte företagsledningens.

   Radera

Skicka en kommentar

Jag hoppas att höra vad andra vet, tror och tycker om de ämnen jag berör.

Populära inlägg i den här bloggen

Tur att jag använt ISK för utländska aktier

Varning för Circular Water

Dagens spartips: Sätt vingar på din bil