Ryssland: En studie i ett väntevärde

Det finns ett statistiskt begrepp "väntevärde" (på engelska "expected value"). Väntevärdet är det genomsnittliga värdet om något slumpmässigt händer många gånger.

Väntevärdet behöver inte vara ett värde som faktiskt kan inträffa och det är här Ryssland blir ett bra exempel.

Senast det gick att handla i den ryska banken Sberbank så värderades en ADR i Sberbank till 5 amerikanska cent. Det var en minskning från 21 dollar för ett halvår sedan.

Det finns två sannolika altarnativ för framtiden:

  1. Sanktionerna lättas och Sberbank fortsätter som förr: En ADR i Sberbank är värd 5-10 dollar.
  2. Sberbank försvinner: En ADR i Sberbank är värd 0 dollar.

Inget av alternativen har värdet 5 cent. 5 cent är nämligen väntevärdet och beräknas genom att multiplicera alternativen med sannolikheten för att det händer och sedan addera.

VärdeSannolikhetSannolikhet * värde
Överlever5 dollar1%0,05
Försvinner0 dollar99%0,00
Totalt väntevärde0,05

Man kan också använda den här beräkningen baklänges för att bedöma vilken sannolikhet "marknaden" sätter på olika händelser.

Finstilt: Marknaden är ofta dålig på sannolikhetslära vilket är en chans att göra affärer med bra sannolikhet för vinst. Sberbanks pris påverkas också av att många (t.ex. jag) inte vill äga ryska aktier oavsett värdering.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Avanza raderade alla sina aktieforum

Varning för Circular Water

Nyemission i BillerudKorsnäs