onsdag 30 augusti 2017

Aktier med liten omsättning

Den här veckan har det pratats en del om Hufvudstaden C för att den plötsligt steg flera hundra procent. Anledningen var att det hade gjorts en affär där någon aktie bytte ägare för 1 690 kronor (A-aktien kostar runt 140 kronor men har färre röster per aktie på årsstämman). Det rapporterade värdet på en aktie är det senast använda priset så plötsligt var det officiella priset på en Hufvudstaden C-aktie skyhögt.

Det är extremt liten handel i Hufvudstaden C så det kan vara svårt att hitta någon som vill sälja eller köpa en enda aktie så det är inte säkert att det var medvetet, men jag tror den affären kommer undersökas. Det är olagligt att medvetet göra affärer som påverkar priset, och det är olagligt att handla med sig själv, så det kan ha varit ett brott.

Min allmänna uppfattning är att aktier som inte har en daglig omsättning på runt 100 000 kronor inte borde vara på börsen. I praktiken går de inte att effektivt handla i så de kan bara missbrukas eller utnyttjas. För småsparare kan de bli en fälla där man köper när det är plötsligt stort intresse men sedan kan man inte sälja sin post utan att göra en massa småaffärer under lång tid (mycket courtage) eller för ett pris som är orimligt lågt.

Är det någon annan som har erfarenhet av aktier som varit svåra att köpa eller sälja för att ingen annan velat handla i dem just då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag välkomnar alla åsikter, positiva och negativa, om det jag gör och det jag skriver.