2017 resultat och portföljuppdelning: Genomsnittlig

Så är året slut och jag sammanfattar det med "genomsnittligt".
2017
+8%
+10,2%
Indexfonder
+10,5%
Svenska aktier
+8,3%
Amerikanska aktier
+3,8%
Fastigheter
+17,2%
Chansfonder
+6,1%
Chansaktier
+0,8%
Kassa (räntor)

Kategorier

En diversifierad portfölj, vilket är min målsättning att ha, kan delas upp på många sätt. Jag delar just nu upp den i sex delar som definieras i förra årets rapport.

Mitt mål är att hålla 95% i de "tråkiga" delarna och 5% i de "roliga" delarna. Just nu är min fördelning 33/35/12/12/6/3 så för mycket "roligt".

Tittar man på hur fördelningen utvecklats under året så är det små förändringar. Den enda tydliga tendensen är att fastighetsdelen vuxit.

Resultatkommentarer 2017

Indexfonder etablerade marknader: +10% (förra året +14%)
Den här kategorin drogs upp av uppgången i USA men pressades ner av att dollarkursen sjönk rejält under året. Ett snitt på 10% är bra så jag är helt ok med det här.

Svenska utdelningsaktier: +11% (förra året +25%)
Jag trodde på ett fall här efter att mina industriaktier gått upp orimligt mycket 2016. Tvärtom så fortsatte industriaktierna kraftigt uppåt till ännu mer orimliga nivåer. Som sänken hade jag istället mitt nya innehav i Hennes & Mauritz och mitt gamla innehav i NCC, portföljens största fall.

Amerikanska utdelningsaktier: +8% (förra året +18%)
I USA har jag aktier i väldigt stora bolag som antingen inte rört sig alls (t.ex. Coca Cola) eller gått upp runt 10% (Johnson & Johnson). Inget spännande alls.

Fastighetsfonder/aktier: +4% (förra året +20%)
Efter rusningen i pris förra året så var det mer normalt i år. Vem som helst borde inse att det finns ett tak för fastighetsvärden och nu verkar vi vara där. +4% på året och rimligen kommer årlig avkastning ligga på ensiffriga belopp med några få avvikande år.

Chansfonder: +17% (förra året +15%)
Afrika, Östeuropa, Indien, alla fortsatte de uppåt under 2017. Är det pengar som letar mer och mer risk eller är det faktisk tillväxt? Den som lever får se.

Chansaktier: +6% (förra året +63%)
I mellandagarna så rusade Eolus Vind och plötsligt ligger kategorin på plus. Se där.

Totalt 2017: +10%, eller +8%

+10%, som är totalavkastningen på allt jag listat ovan, är helt ok. 10% varje år och man kan vara nöjd. Jag är ingen Warren Buffett och historiskt så har genomsnittlig avkastning legat på 6-8% över inflationen så det är i den häraden. Efter att ha räknat in reservkassan (som har ungefär ingen ränta) så sjunker siffran till +8%. Ja, jag har en stor reserv.

Några jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index som är +9% och DJ World Index som är +22% i USD, men +10% i SEK. Jag ligger med andra ord precis på indexen. Inte så underligt med den diversifiering jag har. Kanske borde jag ha riktigt breda indexfonder istället och göra det enklare för mig själv. Nääää.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varning för Circular Water

Klart för Castellums nyemission - de 4 alternativen

Castellum gör en massiv nyemission och ställer in utdelningen