onsdag 27 maj 2020

"Going Concern"

Igår publicerade Oscar Properties, det krisande fastighetsbolaget, en "preliminär årsredovisning", något jag aldrig hört talas om tidigare. Det som saknas är i första hand revisorernas godkännande.
Skälet till att slutlig och reviderad årsredovisning inte kan avlämnas i dag är att styrelse och revisorer inväntar kompletteringar i dokumentation och delbetalning av köpeskilling avseende uttalandet om going concern, som är en grundläggande förutsättning för redovisningen.

Uttrycket om "going concern" kanske låter harmlöst om man inte känner till det, men det ekonomer kallar "going concern" är "företagets förmåga att drivas vidare under överskådlig tid". Man har alltså problem att bevisa/dokumentera att företaget går att driva vidare.

Man skjuter också återigen på årsstämman (som jag tror måste hållas innan halvårsskiftet) och publiceringen av den riktiga årsredovisningen.


1 kommentar:

Jag hoppas att höra vad andra vet, tror och tycker om de ämnen jag berör.