Jämförelse bankaktier

Dags för en ny bankaktie nu när jag gett upp tanken att behålla Nordea-aktierna.

Sverige har tre andra storbanker, Handelsbanken, SEB och Swedbank, samt några mindre banker som också är börsnoterade: Avanza och Nordnet, Nordnet sedan bara några månader. Danske Bank är också stora i Sverige men de handlas inte på Stockholmsbörsen så jag har ignorerat den banken.

Jag har läst en massa årsredovisningar och till slut fått drömmarna invaderade av magiska nyckeltal. Det här är en liten sammanfattning av det jag läst och mina tolkningar. Undrar man vad kärnprimärkapitalrelation, K/I, räntenetto och provisionsnetto är så finns en liten ordlista längst ner i artikeln.

Basdata

Bank År Omsättning Vinst Kärn­primär-
kapital­relation
K/I* Kredit­förluster Eget kapital Anställda
Nordea 2019 87,0 miljarder 25,2 miljarder (justerat)
15,6 miljarder
16,3% 57% 5 500 miljoner 318 miljarder 29 000
2020 85,4 miljarder 22,9 miljarder 17,1% 54,8% 8 700 miljoner 340 miljarder 28 100
 
Handelsbanken 2019 44,6 miljarder 16,9 miljarder 18,5% 48,8% 1 000 miljoner 160 miljarder 12 500
2020 44,2 miljarder 15,6 miljarder 20,3% 52,7% 800 miljoner 171 miljarder 12 500
 
SEB 2019 50,1 miljarder 20,2 miljarder 17,6% 46% 2 300 miljoner 166 miljarder 15 700
2020 49,7 miljarder 15,7 miljarder 21,0% 46% 6 100 miljoner 172 miljarder 15 300
 
Swedbank 2019 46,0 miljarder 19,7 miljarder 17,0% 46% 1 400 miljoner 139 miljarder 15 200
2020 45,7 miljarder 12,9 miljarder 17,5% 54% 660 miljoner 155 miljarder 16 200
 
Avanza 2019 1,2 miljarder 0,4 miljarder 16,9% ? 0 miljoner 1,9 miljarder 400
2020 2,3 miljarder 1,3 miljarder 24,4% ? 4 miljoner 3,2 miljarder 500
 
Nordnet 2019 1,6 miljarder 0,3 miljarder 14,8% 76% 34 miljoner 3,1 miljarder 500
2020 2,7 miljarder 1,2 miljarder 18,1% 48% 39 miljoner 4,2 miljarder 570

De fyra storbankerna är stora. Avanza och Nordnet är små. Avanza och Nordnet växte kraftigt 2020 i takt med att folk lekte på börsen och sparade istället för att konsumera resor. De andra bankerna kämpade samtidigt för att inte tappa i omsättning eller vinst. Alla bankerna har absolut tillräckligt i ladorna för att klara kriser, speciellt nu efter att de inte fått ge någon utdelning sedan 2019.

Nordnet är större än Avanza. Här i Sverige är Nordnet Avanzas lillebror, men Nordnet går riktigt bra i våra grannländer.

Bankernas marknader

Bank År Ränte­netto Provisions­netto Geografi
Sverige Danmark/
Finland/
Norge
Baltikum Världen
Nordea 2019 43,6 miljarder 30,4 miljarder 30% 70%
2020 45,6 miljarder 29,9 miljarder 30% 70%
 
Handelsbanken 2019 32,1 miljarder 10,7 miljarder 60% 20% 20%
2020 31,6 miljarder 10,8 miljarder 56% 21% 18%
 
SEB 2019 23,0 miljarder 18,7 miljarder 57% 18% 13% 12%
2020 25,1 miljarder 18,1 miljarder 68% 10% 11% 11%
 
Swedbank 2019 26,0 miljarder 13,0 miljarder 75% 4% 19% 2%
2020 26,9 miljarder 12,8 miljarder 75% 4% 19% 2%
 
Avanza 2019 0,17 miljarder 0,80 miljarder 100%
2020 0,28 miljarder 1,5 miljarder 100%
 
Nordnet 2019 0,50 miljarder 0.94 miljarder 50% 50%
2020 0,60 miljarder 2,0 miljarder 41% 59%

Fördelning mellan räntenetto (lån) och provisioner (förvaltning, courtage, med mera) varierar mellan bankerna. Småbankerna satsar nästan bara på tjänster som ger provision, speciellt courtage och fondavgifter. Mest extrem åt andra hållet är Handelsbanken där bara en fjärdedel är provisioner.

En del banker finns i våra grannländer (Nordea och Nordnet), en del i Baltikum (Swedbank och SEB) och en del i Storbritannien (Handelsbanken).

Bankernas aktie/värdering feb 2020

Bank Aktie
Pris/vinst­krona Pris/eget kapital
Nordea Bank Abp 11,9 0,83
 
Handelsbanken A 10,7 0,99
 
SEB A 12,9 1,17
 
Swedbank A 13,2 1,08
 
Avanza Bank Holding 28,1 12,1
 
Nordnet 33,7 9,71

När jag sammanfattade Nordeatiden märkte jag att det största felet jag hade gjort var att köpa övervärderade aktier 2015. Det är svårt för mogna banker att växa snabbt så det är orimligt att betala extra för framtidsmöjligheter. Just nu kostar storbankerna ungefär som det egna kapitalet, med Nordea som rear ut sina pengar i ena ändan och SEB som vill ha en premie på 17% i den andra ändan.

Avanza och Nordnet värderas just nu till 10 gånger så mycket per krona i kassan som storbankerna, och 2-3 gånger mer än storbankerna om man tittar på aktiepris per intjänad krona. Det blir tydligt att de två grupperna spelar i olika ligor och egentligen inte ska jämföras med varandra. Vill man ha ett litet finansbolag där det kan svänga snabbt och där det kan bli bra tillväxt i framtiden? Då är det Nordnet och Avanza man ska titta på. Vill man ha en penningamaskin som långsamt tuggar på och där inget spektakulärt händer (till något spektakulärt ändå händer), då ska man titta på en storbank.

Storbankerna är lika på många sätt. De har alla fokus på Norden och har ungefär lika stor vinst och ungefär lika stora reserver om det krisar. Avanza och Nordnet skiljer sig från storbankerna genom att de nästan bara ägnar sig åt sina investeringsplattformar och långsiktigt sparande (pension). Inte utlåning som är den viktigaste delen för storbankerna.

Geografiskt så har Handelsbanken mest verksamhet utanför Norden+Baltikum. Swedbank har mest i Baltikum. Nordea har minst i Sverige.

Nordea har högst kostnader och lägst pris på börsen men är också klart störst.

Avanza och Nordnet har båda vuxit enormt senaste året, speciellt för att folk börjat handla med aktier hos dem. Nordnet mest utanför Sverige, men även i Sverige. Är den här tillväxten ännu ett tecken på en bubbla? Stort inflöde av människor som antar att aktier är säkra pengar och som sedan kommer bli brända i första kraschen.

Storbankerna värderas på börsen till cirka det egna kapitalet med P/E-tal mellan 10 och 15. Avanza och Nordnet värderas som tillväxtbolag med P/E-tal över 25, och 10 gånger det egna kapitalet.

Bankernas skandaler, problem och utmaningar

Alla banker har något skelett i garderoben eller något område där de får kritik i media eller av ägare.

Nordea Flytt till Finland lämnar många ägare med utländska aktier. Massiv penningtvätt via skum advokatbyrå i Panama. Utreds i Danmark. Kanske påverkas för mycket av vad storägarna Björn Wahlroos och Sampo har för önskemål för dagen. Dyra IT-investeringar som inte gett resultat.
 
Handelsbanken Storbritannien, brexit. Lokala kontor kontra effektiva centrala Internetlösningar. Dyra IT-satsningar som aldrig blir klara. Styrdes av ett gäng kompisar som tappat verklighetsförankring och festade på företagets räkning. Symbiotiskt/parasitiskt förhållande till ägaren/förmånsfonden Oktogonen.
 
SEB Penningtvätt för ryska maffian/staten i Baltikum där sista kapitlet ännu inte skrivits. Norge. Olja.
 
Swedbank Penningtvätt för ryska maffian/staten i Baltikum. Sanktionsbrottsutredningar i USA pågår fortfarande.
 
Avanza Oförmåga att hantera kundernas källskatter korrekt i Danmark. Fondavgifts-kickbacks. Saknar bredden för att hantera alla kunders alla penningproblem. Grundaren och styrelseordföranden Sven Hagströmer har varit i blåsväder förr och Avanzas systerbank HQ Bank kraschade totalt för ett decennium sedan.
 
Nordnet Webbplattform som inte är lika bra (snabb, smidig, tydlig) som konkurrenten Avanzas. Något underligt hände 2017-2018 när VD Peter Dahlgren anställdes och fick sparken. Saknar bredden för att hantera alla kunders alla penningproblem.

Bankernas styrkor

Nordea Enorma muskler tack vare sin storlek. Befinner sig inom Euro-området. Lägst värdering.
 
Handelsbanken Den storbank kunderna har mest förtroende för. Via dotterbolaget Stadshypotek har Handelsbanken en stor del av bolånemarknaden och fokuset på hållbara investeringar drar pengar från sparare. Enda storbank som inte använts (ertappats?) för storskalig penningtvätt eller sanktionsbrott.
 
SEB Investors och Wallenbergarnas bank. Fotfäste i Baltikum. Störst i Sverige på provisionssidan.
 
Swedbank Väldigt starka i Baltikum och Baltikum har potential att växa snabbt. Störst i Sverige på räntesidan (lån).
 
Avanza Kraftigt ökande intresse för långsiktigt sparande och kortsiktigt spekulerande. Mer moderna Internetlösningar än storbankerna. Den mest uppskattade banken i Sverige år efter år. Växer kraftigt.
 
Nordnet Kraftigt ökande intresse för långsiktigt sparande och kortsiktigt spekulerande. Mer moderna Internetlösningar än storbankerna. Växer kraftigt.
 

En liten ordlista

Banker använder ett par ord som inte används av andra företag. De här är bra att känna till.
Kärnprimärkapitalrelation
Ett mått på hur mycket pengar banken har i förhållande till de lån banken gett ut. I modern bankverksamhet så lånar banker ut samma pengar flera gånger vilket blir ett enormt problem om några av låntagarna inte betalar tillbaka lånen. Ju högre siffra desto säkrare är banken men på bekostnad av att banken har lånat ut mindre än den kunnat göra annars. EU och Finansinspektionen kräver att det här talet ska vara åtminstone 10-13%.
K/I
Ett nyckeltal som försöker visa hur effektiv banken är. Ju lägre nummer desto effektivare bank. 25% betyder att en fjärdedel av ränteintetäkterna behövs för att täcka bankens kostnader. 100% betyder att alla intäkter går förlorade redan i första ledet, över 100% så är det ren förlustverksamhet. Man kan se på det som en omvänd rörelsemarginalsiffra.
Räntenetto
Hur mycket pengar banken dragit in på att låna ut pengar till lägre ränta än de betalar till sina egna långivare/sparare.
Provisionsnetto
Hur mycket pengar banken dragit in på avgifter, courtage och liknande.

Det här är ytlig jämförelse eftersom det krävs så mycket mer text-plats och tid så fort man börjar gräva i detaljer, historik, utmaningar, och jag tror att jag tappade många läsare redan halvvägs in i den här artikeln. Jag kommer återkomma till vilket beslut jag tror jag kommit fram till, men det är fritt fram för gissningar!

.

Jag vill gärna höra era erfarenheter av att vara bankägare. Är det någon viktig faktor man borde ha med i en jämförelse som jag missat?

Kommentarer

 1. Tack för en utförlig sammanställning. Min uppfattning om hur de stora bankerna mår och ser ut internet var inte allt för avvikande tack och lov. Jag vill verkligen gilla Nordea, men det är svårt att svälja källskatt på 35%. Äger i övrigt SEB och Swedbank samt Resurs.

  Tycker banker har haft det allmänt motigt de senaste två åren. Minns när jag köpte Nordea dagen efter Brexit, den aktien stack upp över 35% i värde sen efter ett tag. Sen föll den såklart igen och har efter covid legat och simmat runt -10%. Under tiden har jag håvat in fina utdelningar. För mig är utdelningarna den stora behållningen med bankaktier, värdemässigt tror jag de får det svårt även efter covid då alla verkar vilja in och detaljstyra (regeringen, ECB, FI osv). Klart positivt är att deras ledningar ser otroligt mycket bättre ut nu än för 3 år sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   Jag tror inte regleringarna kommer minska. När något blir så viktigt att samhället ger det ett skyddsnät så kommer det för alltid tappa sin frihet. Som skattebetalare skulle jag bli irriterad om bankerna fick en skattefinansierad zorba-boll utan att bidra till det.

   Förhoppningsvis kan de svenska bankerna visa sig så förnuftiga och stabila att myndigheter accepterar att de är vinstdrivande.

   Radera
 2. Snygg och överskådlig sammanställning, tack! Jag känner mig fortsatt nöjd med mina Handelsbanken och givet att du ger upp Nordea gissar jag att du landar i samma fålla.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Gott att höra att man kan vara nöjd Handelsbankaktieägare!

   Radera

Skicka en kommentar

Jag hoppas att höra vad andra vet, tror och tycker om de ämnen jag berör.

Populära inlägg i den här bloggen

Tur att jag använt ISK för utländska aktier

Varning för Circular Water

Gamestop gör folk urrika, och urfattiga, i en short squeeze