Fallet för D-aktier visar på förtroendebrist för SBB (jämförelse D-aktier)

För några år sedan blev det populärt för företag att ge ut D-aktier istället för Pref-aktier. Anledningen var delvis bokföringsteknisk då D-aktier ser bättre ut i bokföring, och delvis för att de är mindre risk för företagen.

Låt oss börja med en liten prestandajämförelse mellan olika aktieslag och företag:

Data från 2022-06-22

Aktie Kurs­ändring i år Direkt­avkastning Skillnad inlösen­kurs

Mycket rött i tabellen, men det varierar ändå mycket mellan de olika aktierna. Generellt har stamaktierna gått ner mer än D-aktierna som gått ner mer än Pref-aktierna. Vad är då speciellt med D-aktier?

D-aktier är typiskt aktier med begränsad utdelning, men med högre utdelning än de vanliga aktierna.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har bestämt så här om sina D-aktier:

Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.

Ofta ingår en retroaktiv utdelning om utdelningen sjunker. Också från SBB:

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Här syns en stor skillnad mot Pref-aktier. För Pref-aktier så ingår i regel någon form av straffränta om utdelningen uteblir. För D-aktier är inställd eller minskad utdelning helt ok för företaget.

Kommer SBB sänka utdelningen på D-aktierna? Enligt börsen så är risken överhängande. Just nu ger SBB:s B-aktier 1,32 kronor i utdelning per år men om den sjunker till 40 öre så kommer även D-aktierna dras med.

Börsen tror att det finns en betydlig risk att det utdelningarna kommer sjunka eller ställas in och inte komma tillbaka på ett tag. Det är därför SBB D handlas med en hypotetisk 11% direktavkastning, när andra D-aktier ligger på 7-8%

SBBs utdelningar styrs av företagets utdelningspolicy och den är kort och utan löften:

SBB:s utdelningspolicy innebär en målsättning att generera en stabilt ökande årlig utdelning.

En annan risk är att SBB kraschar totalt. Att långivarna tar över fastigheterna och lämnar SBB som ett tomt skal med hundratusentals ägare som får dela på smulorna. Skulle det hända, och bolaget likvideras, så har D-aktierna ingen fördel. Pref-aktieägare hade fått smulor före resten. D-aktier är i det här läget lika litet värda som B-aktierna.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Varning för Circular Water

Klart för Castellums nyemission - de 4 alternativen

Castellum gör en massiv nyemission och ställer in utdelningen